Căutare:

 
Calendar
« 2024. Mai »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Eveniment program
Eveniment proiect
Pentru a adăuga evenimentul dumneavoastră, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos:
Parteneri
Facebook!

Cine poate participa

Aplicanţii trebuie să acţioneze în parteneriat cu organizaţiile partenere de pe cealaltă parte a frontierei. Aceste parteneriate trebuie să includă parteneri de pe ambele laturi ale frontierei.

În cadrul prezentului program pot participa numai organizaţiile care deţin personalitate juridică, adică persoane juridice non-profit, de drept public sau privat, înfiinţate în baza legislaţiei naţionale şi care activează în beneficiul public, după cum urmează:

1. Organisme publice: entităţi legale înfiinţate şi reglementate în baza dreptului public, având atribuite sarcini şi competenţe specifice de interes public;

2. Organisme echivalente celor de natură publică: orice organism legal reglementat de dreptul public sau privat, care îndeplineşte următoarele criterii, în baza Directivei (CE) 18/2007:
1. Sunt înfiinţate cu scopul de a adresa probleme de interes public, fără a avea un caracter industrial sau comercial;
2. Dispun de personalitate juridică, şi
3. Sunt finanţate, în principal, de stat, autorităţi locale sau regionale, sau alte organisme de drept public; sau se află sub supravegherea managerială a acestor organisme; sau majoritatea membrilor consiliilor lor de administraţie, management ori supraveghere sunt desemnaţi de către stat, autorităţile locale şi regionale, sau alte organisme de drept public.

3. Organizaţii private non-profit: orice organism înfiinţat în baza dreptului privat, care acţionează în interes general.

4. Grupările Europene de Cooperare Teritorială - Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială, aşa cum este definită de Regulamentul 1082/2006/EC al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006, reprezintă un nou instrument juridic comunitar, care oferă autorităţilor locale şi regionale din Statele Membre posibilitatea de a iniţia şi derula activităţi de cooperare teritorială. Membrii GECT trebuie să provină din cel puţin două State Membre!!!

  • Informaţii suplimentare legate de GECT puteţi găsi aici!

Alte link-uri utile:

Pentru informaţii detaliate referitoare la Aplicanţii eligibili în cadrul solicitărilor de propuneri de proiecte, vă rugăm consultaţi cap. I. 1 din Manualul Aplicantului.

Finanţare>>