Căutare:

 
Calendar
« 2024. Iulie »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Eveniment program
Eveniment proiect
Pentru a adăuga evenimentul dumneavoastră, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos:
Parteneri
Facebook!

Obiective şi priorităţi

Scopul strategic general al Programului de Cooperare este apropierea persoanelor, comunităţilor şi agenţilor economici din zona de frontieră pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele cheie specifice regiunii de graniţă.

Programul asigură o gamă variată de oportunităţi potenţialilor beneficiari, prin intermediul a două axe prioritare şi a mai multor domenii de intervenţie. Proiectele demarate în cadrul diferitelor axe prioritare vor ajuta la atingerea scopului general al programului.

Prioritatea 1 – Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare.


Fondurile alocate acestei axe prioritare vor fi folosite pentru îmbunătăţirea condiţiilor de bază ale dezvoltării comune în zona de cooperare. Aceasta include atât dezvoltarea infrastructurii de transport şi comunicaţii, cât şi facilităţile de transport în comun din regiune, mijloace care joacă un rol important în favorizarea transportului transfrontalier de persoane şi mărfuri şi a fluxului adecvat de informaţii. Pe lânga acestea, axa prioritară mai include intervenţii care au ca scop prevenirea şi protejarea mediului natural relativ curat, aceasta fiind o condiţie de bază pentru orice tip de activitate umană.

Domenii majore de intervenţie:

1.1. Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier

1.1.1 Dezvoltare rutieră
1.1.2 Dezvoltare feroviară
1.1.3 Pregătirea de studii, planuri/proiecte

1.2. Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere

1.2.1 Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de bandă largă
1.2.2 Programe de acces comunitar
1.2.3 Programe de ştiri transfrontaliere
1.2.4 Elaborarea de studii

1.3. Protecţia mediului

1.3.1 Protejarea naturii şi a valorilor naturale
1.3.2 Gospodărirea apelor
1.3.3 Managementul deşeurilor
1.3.4 Elaborarea de studii şi planuri

Prioritatea 2 - Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă.


Obiectivul general al axei prioritare este de a intensifica competitivitatea economică a regiunii prin dezvoltarea mediului de afaceri şi îmbunătaţirea calităţii resurselor umane.

Domenii majore de intervenţie:

2.1. Sprijinirea cooperării transfrontaliere în afaceri

2.1.1 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
2.1.2 Cooperare în domeniul afacerilor
2.1.3 Dezvoltarea turismului

2.2. Promovarea cooperării în domeniul C+D şi inovării

2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii comune de cercetare
2.2.2 Realizarea de proiecte comune de cercetare
2.2.3 Cooperare între diferitele sectoare implicate în C+D
2.2.4 Elaborarea de studii, planuri

2.3. Cooperare în domeniul pieţei muncii şi educaţiei – dezvoltarea comună a competenţelor şi cunoştinţelor

2.3.1 Cooperare între instituţiie de educaţie
2.3.2 Cooperare pe piaţa muncii

2.4 Protejarea sănătăţii şi prevenirea riscurilor comune

2.4.1 Dezvoltarea infrastructurii comune de sănătate şi prevenirea riscurilor
2.4.2 Dezvoltare instituţională comună

2.5 Cooperare între comunităţi

2.5.1 Cooperare între comunităţi

Aria eligibilă>>