Căutare:

 
Calendar
« 2024. Iunie »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Eveniment program
Eveniment proiect
Pentru a adăuga evenimentul dumneavoastră, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos:
Parteneri
Facebook!

Modele de depunere

Ca şi regulă generală, procedura într-o singură etapă va fi aplicată în cazul proiectelor mai mici (proiecte soft, şi de elaborarea de studii şi planuri), cu aport redus de resurse, care vizează probleme a căror rezolvare necesită decizii rapide, în timp ce procedura în două etape va fi utilizată în cazul proiectelor de infrastructură mari, unde eforturile administrative şi financiare ale aplicanţilor necesare elaborării proiectelor sunt semnificativ mai mari.

Vă rugăm consultaţi cu atenţie Solicitarea de propuneri pentru a stabili exact care model va fi utilizat.

Procedura într-o singură etapă

În cadrul acestei proceduri, Solicitările de propuneri sunt lansate şi deschise pentru o anumită perioadă de timp. Aplicanţii vor trebui să depună formularul Cererii de Finanţare cu toate anexele şi documentele suport ataşate. Proiectele vor fi evaluate în conformitate cu criteriile de selecţie publicate în Solicitările de propuneri, şi vor fi prezentate CCS în vederea deciziei privind co-finanţarea. Proiectele respinse vor putea fi depuse din nou în cadrul următoarelor Solicitări de propuneri.

Procedura în două etape

Procedura în două etape se va aplica în cazul proiectelor de infrastructură mare, unde eforturile administrative şi financiare necesare pregătirii proiectului sunt considerabil mai mari, şi care va cuprinde două etape separate. Prin introducerea unei prime etape, mai simple, procedura creează condiţiile pentru o participare mai largă, astfel încât pot fi depuse şi analizate mai multe proiecte.

Astfel, cele mai relevante idei de proiecte din punctul de vedere al cooperării transfrontaliere şi al obiectivelor programului vor fi selectate pentru dezvoltarea lor ulterioară.

Această procedură constă din două etape consecutive, complet separate:

  • Prima etapă – depunerea Notelor Conceptuale

În această fază aplicanţii vor trebui să descrie ideea de proiect într-un format dat (Nota Conceptuală), şi să o depună spre evaluare până la un anumit termen limită specificat în Solicitarea de propuneri. Conceptele de proiecte vor fi evaluate şi comparate pentru a selecta acelea care corespund cel mai bine strategiei programului şi a acţiunii în cauză.

Notele Conceptuale sunt descrieri succinte ale ideilor de proiect într-un format prestabilit. Aplicanţii vor trebui să acorde o atenţie deosebită cerinţelor formulate în Solicitările de propuneri, în special în ceea ce priveşte domeniile majore de intervenţie deschise pentru respectiva solicitare şi termenul limită de depunere a Notelor. Ideile selectate pot fi dezvoltate în ceea ce priveşte conţinutul (în baza studiului de fezabilitate sau specificaţiilor tehnice exact), bugetul (bazat pe calcule exacte), precum şi în ceea ce priveşte parteneriatul, puncte suplimentare fiind acordate maturităţii proiectului.

Cu toate acestea, proiectele complete nu pot să difere de Nota Conceptuală iniţială, în ceea ce priveşte idea şi obiectivele descrise. În anumite situaţii, în baza deciziei CCS, aplicanţilor le pot fi solicitate anumite modificări în proiect. În aceste cazuri, aspectele solicitate vor face şi ele obiectul evaluării în a doua etapă, verificându-se dacă aplicanţii au operat modificările solicitate.

Selectarea în această fază nu înseamnă că proiectul va primi finanţare. Etapa a doua va presupune competiţie între proiecte.

  • Etapa a doua – depunerea proiectelor complete

În urma primirii notificării de aprobare, aplicanţii vor trebui să dezvolte ideea de proiect în proiecte complete până la data specificată în notificare. Notificarea de aprobare în acest caz înseamnă numai solicitarea de a depune proiectul complet!

În această etapă solicitarea de propuneri va fi valabilă numai pentru Notele Conceptuale aprobate!

Termenul limită de depunere pentru procedura într-o etapă şi pentru prima etapă din cadrul procedurii în două etape, va fi publicat în Solicitările de propuneri alături de alte coordonate precum adresa la care se vor trimite aplicaţiile, respectiv alte criterii de depunere.

În cazul etapei a doua a procedurii în două etape, termenul limită va fi comunicat în notificările transmise aplicanţilor care au depus Notele Conceptuale selectate.

Structura de management>>