Căutare:

 
Calendar
« 2024. Mai »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Eveniment program
Eveniment proiect
Pentru a adăuga evenimentul dumneavoastră, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos:
Parteneri
Facebook!

Glosar

Acord de Parteneriat Acord semnat de către toţi partnerii din proiect care stabileşte drepturile şi obligaţiile acestora referitoare la activităţile care urmează a fi implementate în cadrul proiectului, desemnarea Liderului de Proiect, şi alte probleme care necesită a fi clarificate pentru implementarea corespunzătoare a proiectului;
Aplicant Orice entitate juridică care depune o cerere de finanţare în cadrul programului;
Aria/regiunea eligibilă Judeţele din Ungaria şi România situate în regiunea de frontieră, conform documentului de programare aprobat de Comisia Europeană;
Axa prioritară Prioritate strategică în cadrul programului, care include o serie de domenii majore de intervenţie şi operaţiuni interconectate, având obiective specifice cuantificabile;
Beneficiar Orice aplicant a cărui cerere de finanţare a fost selectată şi aprobată;
Cheltuială eligibilă Cheltuielile realizate de beneficiar, aflate în legătură directă cu operaţiunile finanţate prin program, care corespund regulilor stabilite, şi pot fi rambursate din co-finanţarea FEDR şi a Statului Membru;
Cofinanţarea Statului Membru Fonduri din bugetele centrale ale celor două State Membre care vor fi acordate în mod automat beneficiarilor pentru a completa într-o anumită propoprţie fondurile FEDR;
Contract de finanţare Contract încheiat între AM/STC şi Liderul de Proiect, care conţine drepturile şi obligaţiile celor două părţi legate de finanţarea FEDR acordată în vederea implementării proiectului;
Contract pentru cofinanţarea Statului Membru Contract încheiat între partneri şi Autorităţile Naţionale referitoare la drepturile şi obligaţiile legate de co-finanţarea Statului Membru;
Contribuţia proprie Fonduri cu care beneficiarii trebuie să contribuie la cheltuielile eligibile totale ale bugetului proiectului.
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Unul dintre instrumentele de finanţare ale Uniunii Europene prin care este finanţat prezentul program. Beneficiarii vor obţine sprijin pentru proiectele lor atât din co-finanţarea de stat, cât şi din co-finanţarea FED;
Legislaţie Naţională Legislaţia statului pe teritoriul căruia se află beneficiarul;
Partener asociat Organizaţie implicată în proiect în diferite stadii ale acestuia, care contribuie la implementarea profesionistă a activităţilor planificate în cadrul proiectului şi nu primeşte în schimb sprijin din FEDR sau din co-finanţarea Statului Membru. Partenerul asociat nu este implicat în relaţii contractuale cu Autoritatea de Management sau cu Autorităţile Naţionale şi nu va fi complet implicat nici în implementarea activităţilor proiectului, nici financiar;
Partener transfrontalier Partener de pe cealaltă parte a frontierei statului în care este situat Partenerul Lider de Proiect. Existenţa acestuia este obligatorie în cadrul programului;
Partenerul de proiect Organizaţia implicată în pregătirea şi implementarea proiectului care beneficiază de sprijin financiar din partea FEDR sau a Statelor Membre, în vederea realizării activităţilor propuse. Partnerii de proiect sunt în relaţii contractuale directe cu Autorităţile Naţionale în ceea ce priveşte contribuţia Statelor Membre, şi vor încheia Acorduri de Partneriat cu Partenerul Lider de Proiect referitoare la drepturile şi obligaţiile care decurg din implementarea în comun a proiectului;
Partner Lider de Proiect/ Lider de Proiect Aplicantul desemnat de către partenerii implicaţi în proiect, responsabil cu coordonarea procesului de pregătire, depunere şi implementare a respectivului proiect;
Partner naţional Partner situat în acelaşi stat cu Partenerul Lider de Proiect;
Potenţial Aplicant Orice persoană juridică care îndeplineşte criteriile de eligibilitate necesare depunerii unei cereri de finanţare în cadrul programului;
Potenţial beneficiar Orice aplicant sau potenţial aplicant este un potenţial beneficiar până la decizia de finanţare referitoare la proiectul în cauză;
Proiect Activitatea/activităţile pentru care se solicită finanţare în cadrul programului, sub forma unei cereri de finanţare cu anexele aferente;