Căutare:

 
Calendar
« 2024. Aprilie »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Eveniment program
Eveniment proiect
Pentru a adăuga evenimentul dumneavoastră, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos:
Parteneri
Facebook!

Structura de management

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 este gestionat de următoarea structură comună de management, care asigură transparenţa întregului proces de luare a deciziilor:

COMITETUL COMUN DE MONITORIZARE (CCM)

CCM va asigura calitatea şi eficacitatea implementării programului, îndeosebi în ceea ce priveşte respectarea principiilor transparenţei, egalităţii de şanse şi a managementului financiar solid. Componenţa CCM asigură echilibrul în ceea ce priveşte reprezentarea naţională şi teritorială, cuprinzând membri de nivel naţional, regional şi judeţean, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile din ambele state.

COMITETUL COMUN DE SELECŢIE (CCS)

CCS, în calitate de sub-comitet al CCM, este responsabil cu procesul de selecţie a operaţiunilor din cadrul programului, în special în ceea ce priveşte Solicitările de propuneri, evaluarea şi selecţia proiectelor. CCS a fost constituit astfel încât să asigure reprezentarea echilibrată a acelor instituţii care sunt la curent cu necesităţile şi potenţialul ariei eligibile a programului.
CCM şi CCS pot fi contactate prin intermediul Secretariatului Tehnic Comun.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT (AM)

AM este responsabilă cu managementul şi implementarea programului în concordanţă cu principiul managementului financiar solid, deşi nu va purta responsabilitatea conformităţii operaţiunilor şi a cheltuielilor acestora.
Rolul Autorităţii de Management este îndeplinit de Autoritatea Naţională de Dezvoltare din Ungaria.

AUTORITATEA DE CERTIFICARE (AC)

Printre altele, AC va elabora şi transmite Comisiei declaraţiile de cheltuieli şi cererile de plată la nivelul programului, şi va încasa plăţile făcute de către Comisie. De asemenea, are responsabilitatea de a păstra înregistrări contabile referitoare la sumele de recuperat, respectiv sumele retrase datorită anulării unor operaţiuni sau finanţări FEDR.
AC poate fi contactată prin intermediul Secretariatului Tehnic Comun.

AUTORITATEA DE AUDIT (AA)

AA este un organism independent a structurii de management, responsabil în special cu derularea auditurilor de verificare a funcţionării sistemului de management şi control a programului. În derularea activităţilor sale, AA este asistată de Grupul Auditorilor (GA), desemnat de către autorităţile responsabile cu auditul din Ungaria şi România.
AA şi GA pot fi contactate prin intermediul Secretariatului Tehnic Comun al programului.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ (AN)

Autorităţile Naţionale sunt organisme independente de structura comună de management, îndeplinind obligaţiile conferite de către regulamentele comunitare. Ele sunt responsabile de implementarea programului exclusiv la nivel naţional, de semnarea Memorandumului de Înţelegere, care stabileşte responsabilităţile celor două state, precum şi de asigurarea co-finanţării statului, respectiv de semnarea contractelor de finanţare aferente acestora (pentru Autoritatea Naţională română).
Agenţia Naţională de Dezvoltare – Ungaria
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - România

INFO POINT (IP)

Info Point îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului Regional BRECO în Oradea, asistând STC în îndeplinirea sarcinilor care îi revin. Menirea principală a IP este de a contribui la un proces eficient de generare şi dezvoltare a proiectelor, precum şi de a servi ca şi punct de informare pentru potenţialii aplicanţi, de a reprezenta programul la nivel local şi regional şi de a oferi informaţii specifice la solicitarea STC.

ORGANISME ALE CONTROLULUI DE PRIM NIVEL (CPN)

Atribuţiile principale ale organismelor de control vor include verificarea în vederea validării cheltuielilor la nivelul partenerilor pe teritoriul statului respectiv, precum şi alte sarcini legate de activităţile de control.