Căutare:

 
Calendar
« 2019. Octombrie »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Eveniment program
Eveniment proiect
Pentru a adăuga evenimentul dumneavoastră, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos:
Parteneri
Facebook!

Presă

30 octombrie 2009 - Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria a început procedura de contractare a proiectelor câştigătoare în cadrul programului de cooperare Ungaria-România

Au fost semnate primele contracte în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România. Cu această ocazie au fost contractaţi aproximativ 700 000 euro din fonduri europene, prin intermediul cărora vor fi întărite legăturile economice şi sociale dintre regiunile şi comunităţile de pe cele două părţi ale frontierei, respectiv va fi dezvoltată cooperarea transfrontalieră.

Conducătorul Autorităţii de Management din cadrul Agenţiei Naţionale de Dezvoltare din Ungaria, Brigitta Zicherman-Mikulás a semnat vineri, 30 octombrie, primele contracte de finanţare nerambursabilă cu aplicanţii ale căror proiecte au fost selectate.

Partenerii lider de proiect români au fost reprezentaţi de către Gheorghe David, primarul comunei Moftin, respectiv Bodó Barna preşedintele Fundaţiei Diaspora, iar partenerii lideri de proiect maghiari au fost reprezentaţi de către dr. Perjési Klára, primarul oraşului Gyula şi Nagy Mihály, primarul comunei Sarkadkeresztúr.

În cadrul ceremoniei, s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Dezvoltarea comună a reţelei de transport Arad – Gyula”, prin intermediul căruia se vor acorda aproape 500 000 euro pentru elaborarea documentaţiei aferente conceptului de dezvoltare a transportului în cazul celor două oraşe şi a suburbiilor acestora. Rolul de lider de proiect a fost asumat de către administraţia oraşului Gyula, partenerul de proiect fiind Primăria municipiului Arad (cele două localităţi sunt înfrăţite).

Proiectul intitulat „Facilitarea accesului comunitar la reţeaua de drumuri transfrontaliere” va fi finanţat din surse europene cu aproape 100 000 euro, acesta presupunând elaborarea documentaţiei necesare reabilitării infrastructurii rutiere reabilitării infrastructurii rutiere din localităţile Moftin şi Csengerújfalu. Iniţiativa va deschide, pe viitor, posibilitatea dezvoltării activităţilor economice şi a legăturilor comerciale transfrontaliere, prin îmbunătăţirea calităţii drumurilor publice (este prevăzută reabilitarea unui sector de aproximativ 30 km de drum).

Sunt finanţate, de asemenea, proiecte de cooperare între comunităţi locale, care generează elemente de valoare adăugată, cum ar fi, spre exemplu, iniţiativele localităţilor înfrăţite Sarkadkeresztúr şi Cefa, respectiv, Fundaţia timişoreană Diaspora cu primăria Dumbrăviţa şi administraţia locală a oraşului Szentes.

„Dezvoltăm o relaţie de cooperare cu cei din Cefa de aproximativ 10 ani. În această perioadă cele două consilii locale au avut ocazia să se cunoască, respectiv au fost dezvoltate legături în domeniul sportiv. Vom organiza vacanţe pe bază de reciprocitate pentru copiii din cele două localităţi, precum şi întâlniri pe diferite teme de interes comun. Suntem foarte bucuroşi pentru finanţarea primită şi sperăm ca aceasta să contribuie la întărirea nivelului de cooperare”, a declarat, în cadrul evenimentului de semnare a contractelor, domnul Nagy Mihály, primarul comunei Sarkadkeresztúr.

Bodó Barna, fondatorul şi totodată preşedintele Fundaţiei Diaspora şi-a exprimat la rândul său convingerea că din cooperarea demarată prin proiect vor beneficia toate cele trei organizaţii participante.

În cadrul primei Solicitări de propuneri de proiecte a Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, Comitetul Comun de Selecţie a decis finanţarea a 90 de proiecte, bazate pe cooperarea dintre cel puţin un partener român şi unul maghiar. Semnarea celorlalte contracte de finanţare va avea loc în curând, după îndeplinirea condiţiilor necesare contractării.

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România asigură resurse europene pentru dezvoltarea regiunii de frontieră româno-maghiare pe perioada 2007-2013, în continuarea programului anterior INTERREG IIIA – Phare CBC 2004-2006. Regiunea ţintă a programului se constituie din judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád pe partea maghiară, respecitv, Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea română. Programul sprijină iniţiative care contribuie printre altele la îmbunătăţirea accesului la reţelele transfrontaliere de transport şi comunicaţii, la îmbunătăţirea gospodăririi transfrontaliere a apelor şi gestionării deşeurilor, la dezvoltarea economică, a activităţilor comune turistice şi de protecţie a mediului, respectiv la crearea şi întărirea structurilor şi reţelelor comune de sănătate, cultură şi educaţie.

Pot aplica pentru finanţare în cadrul programului organizaţiile non-profit (de drept public sau privat) care derulează activităţi în interes public în aria eligibilă a programului, cum ar fi consiliile locale şi judeţene, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, fundaţii, asociaţii, instituţii de învăţământ, camere de comerţ.

Pentru informaţii suplimentare, precum şi pentru lista proiectelor câştigătoare, vă rugăm accesaţi pagina de internet a programului (www.huro-cbc.eu).