Căutare:

 
Calendar
« 2024. Mai »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Eveniment program
Eveniment proiect
Pentru a adăuga evenimentul dumneavoastră, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos:
Parteneri
Facebook!

Întrebări Frecvente (FAQ)

Planificarea bugetului, eligibilitatea cheltuielilor

 1. Care este ponderea maximă a finanţării nerambursabile?
 2. În ce monedă trebuie planificat şi raportat bugetul?
 3. Nu există informaţii referitoare la cursul de schimb valutar aplicabil în cazul calculelor din cadrul bugetului. Ce curs va trebui utilizat?
 4. Ce curs de schimb valutar se va aplica în cazul cheltuielilor de pregătire?
 5. În perioada anterioară a fost obligatorie validarea de către un auditor financiar a rapoartelor de progres, ale căror cheltuieli puteau fi integrate în bugetul proiectului. În cazul prezentei Solicitări există astfel de obligaţie de validare?
 6. Experţii externi (furnizorii de servicii) implicaţi în implementarea proiectului pot să provină şi din afara ariei eligibile a programului?
 7. Cum va putea fi cheltuită contribuţia proprie? Contribuţia proprie trebuie asigurată de către fiecare partener în cazul fiecărei raportări/facturi, sau partenerii stabilesc care activităţi vor fi finanţate din contribuţie proprie şi cum va fi împărţită aceasta?
 8. Se poate plăti per diem pentru persoanele participante la seminarii / cursuri sau alte evenimente similare organizate în cadrul proiectelor?
 9. Cine plăteşte per-diem în cazul deplasărilor membrilor echipei de proiect? Instituţia care îi deleagă, sau instituţia care primeşte delegaţia?
 10. Ce tip cheltuieli, şi în ce limită pot fi planificate în cadrul liniei principale de buget „Cheltuieli de pregătire”?
 11. Este posibil ca serviciul de traducere sau cel referitor la elaborarea proiectului să fie executat de către personalul intern al partenerilor şi ca aceste cheltuieli de pregătire să se ramburseze ca şi cheltuieli de tip salarial?
 12. Până când trebuie plătite cheltuielile de pregătire?
 13. În ce formă trebuie prezentată contribuţia proprie?
 14. Cheltuielile de management de proiect sunt limitate la 5% în cazul fiecărei acţiuni?
 15. Cum vor trebui raportate cheltuielile din cadrul proiectului: la valoarea brută sau netă?
 16. Trebuie să existe un buget comun, elaborat de către toţi partenerii la nivelul proiectului, sau trebuie să existe câte un buget pentru fiecare partener în parte?
 17. Pe câţi ani trebuie planificat bugetul?
 18. Pot fi raportate toate cheltuielile de întreţinere ale sediului organizaţiei în cadrul liniei bugetare „Cheltuieli administrative”?
 19. Cum trebuie raportate cheltuielile de personal aferente funcţionarilor publici; există limitări în ceea ce priveşte angajaţii bugetari?
 20. Se pot încheia contracte de prestări de servicii cu funcţionari publici?
 21. În cazul asociaţiilor, membrii asociaţiei nu pot beneficia de salariu, astfel salariul lor brut nu poate constitui bază de retribuţie pentru sarcinile desfăşurate în cadrul proiectului. În cazul în care membrii desfăşoară activităţi de management al proiectului sau activităţi de expertiză profesională, retribuţia lor poate fi rambursată pe baza unui contract de serviciu/contract de mandat?
 22. Având în vedere faptul că programul rambursează fondurile, în situaţia în care aplicantul apelează la un credit bancar, cheltuielile aferente acestuia (dobândă, cheltuieli de administrare, etc.) pot fi considerate eligibile, datorită faptului că sunt necesare implementării cu succes a proiectului?