Search:

 
Calendar
« 2024. June »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Programme event
Project event
To add your event, please fill out the following form:
Partners
Follow us on Facebook

Project Idea and Partner Search Form

Organisation name and type:
Universitate din Oradea, Educational Institution

Project name:
- Protecţia mediului prin creşterea compatibilităţii ecologice şi sociale a reţelelor electrice de putere urbane şi de interconexiune între România şi Ungaria. / A környezet védelme, városi és a Románia-i és Magyarország-i

Lead Partner:
Universitate din Oradea

Priority axis:
Improve the key conditions of joint, sustainable development of the cooperation area

Key area of intervention:
Protection of the environment

Objectives:
-Identificarea câmpului electromagnetic al reţelelor electrice de mare putere urbane şi de interconexiune România-Ungaria./ A elektromágneses mezők azonosítása városi és a Románia-i és Magyarország-i nagyteljesítményű elektromos hálózatok összekapcsolásával
-Identificarea soluţiilor de creştere a nivelului de fiabilitate operaţională a reţelelor electrice urbane din oraşele Oradea şi Debreţin şi a calităţii serviciului de alimentare cu energie electrică a consumatorilor. / A Nagyvárad és Debrecen elektromos hálózatainak üzemeltetési megbízhatósági szintjének valamint a fogyasztók elektromos energiával való ellátásának növelése megoldások keresése.
-Identificarea şi ameliorarea impactului reţelelor electrice urbane de mare putere asupra mediului. / A városi nagyteljesítményű villamos hálózatok környezetre való hatásának azonosítása és csökkentése.
-Identificarea şi ameliorarea impactului liniilor electrice de interconexiune Ungaria-România asupra mediului / A Románia-i és Magyarország-i rendszerösszekötő elektromos vezetékek környezetre való hatásának azonosítása és csökkentése.

Project results:
-Identificarea soluţiilor de reducere a efectelor negative ale reţelelor electrice urbane asupra mediului urban (populaţie umană, elemente de construcţie, reţele utilităţi). / A városi villamos hálózatok negatív hatásainak a városi környezetre csökkentésére való megoldások azonosítása (emberi populáció, növényfajok, közüzemi hálózatokat).
-Identificarea soluţiilor de reducere a efectelor negative ale liniilor electrice de interconexiune Ungaria-România asupra mediului natural şi artificial din necesitatea acestora (populaţia umană, floră, faună, reţele de utilităţi). / A Románia-i és Magyarország-i rendszerösszekötő elektromos vezetékek negatív hatásainak a természetes és mesterséges környezetre csökkentésére való megoldások azonosítása (emberi populáció, növényfajok, közüzemi hálózatokat)
-Identificarea soluţiilor pentru creşterea calităţii serviciului de alimentare cu energie electrică a comunităţilor urbane. / Megoldások keresése egy jobb minőségű szolgáltatásában a városi fogyasztók elektromos energiával való ellátásában.
-Construirea unei echipe de cercetare interdisciplinară pe teme de compatibilitate electromagnetică a reţelelor electrice cu mediul natural şi artificial, compusă din specialişti, maghiari şi români, în inginerie electrică, compatibilitate electromagnetică, fiabilitate, sănătate publică, agronomie, impact de mediu. / Az elektromos hálózatok elektromágneses kompatibilitását a természetes és mesterséges környezettel téma körül felépitenni egy magyar-román interdiszciplináris kutatoi csoportot különböző szakterületekröl: elektromérnöki, elektromágneses kompatibilitás, megbízhatóság, a közegészségügy, agronómia, környezeti hatás.

Partners already identified:
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
ICPE Bucureşti

Partners needed:
Universităţi / Egyetemek
Institute sau de centre de cercetare / Intézetek és kutatási központok
Fundaţii sau ONG-uri care să îndeplinească condiţiile de eligibilitate./ Alapítványok amelyek megfelelnek a program feltételeinek

Estimated budget:
200.000 Euro

Estimated duration:
12 months

Company details

Deac Rodica
Romania
Phone: 0040259408216
E-mail: rodi_deac@yahoo.com
Fax: 0040259408283